Úvodní strana Bernhard Schmitt Služby Zprávy o úspěších Novinky Zapojení se a spolupráce Kontakt Česky Deutsch English русский

Specifické služby pro klienty a další služby:

Koučink komunikace a porozumění

Výsledek: Schopnost být lépe chápán a lépe rozumět lidem, vést lidi pomocí komunikace

Koučink odhadu lidí

Výsledek: Vědomosti, jak rozpoznat, jak na tom je druhý člověk a co od něj můžete očekávat.

Rozšířené objasnění produktu na všechny oblasti podniku

Výsledek: Koncept a uvědomění si, co podniku umožňuje přežití, schopnost nezávisle přežít a expandovat.

Rozšířené objasnění produktu na všechny oblasti života

Výsledek: Rozšíření horizontu, více energie, více prostoru k expanzi, dosahování životních cílů

Koučink ke zvládání stresu

Výsledek: Poznat příčiny stresu a zvládnout je

Koučink odpovědnosti

Výsledek: Vědění, co je to odpovědnost a jak se dá zvýšit

Koučink datové a situační analýzy

Výsledek: Znalost, jak přijít na podstatu situací a problémů a jak je řešit

Koučink na cíle

Výsledek: Disciplína při práci na dosahování cílů a jejich dosažení

Koučink krizového managementu

Výsledek: Včasné rozpoznání krize a správné chování v krizi, provádění správných kroků, které Vás z krize vyvedou

Koučink stavů v podniku

Výsledek: rozpoznání různých stavů v podniku, podniknutí správných kroků, které učiní podnik nezávislým, vyexpandují ho a přivedou do stabilního stavu

K dispozici je velké množství další funkční technologie k těmto tématům, z níž je možno čerpat a ze které se stále vyvíjejí další služby.

Copyright © 2014 Bernhard Schmitt | Právní upozornění