Úvodní strana Bernhard Schmitt Služby Zprávy o úspěších Novinky Zapojení se a spolupráce Kontakt Česky Deutsch English русский
Business Coaching

Bernhard Schmitt získával základní funkční vědomosti o rozvoji lidských schopností počínaje rokem 1974 při vzdělání i v dalším stálém vzdělávání v Německu, Švýcarsku, Anglii, Dánsku a Česku.

Od roku 1974 byl činný jako interní trenér v jedné mezinárodní organizaci v Německu, Rakousku a Švýcarsku a osobně se staral o stovky zaměstnanců a pomáhal jim v jejich osobním rozvoji.

V roce 1990 získal licenci jako samostatný kouč pro vedoucí pracovníky (Leadership Coach) poté, co byl již od r. 1984 činný jako junior kouč v jednom obchodní poradenství poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Od r. 1994 (po přestěhování do Prahy) získal mezinárodní zkušenosti při koučování podniků a top manažerů, jakož i při vzdělávání koučů v esku a na Slovensku, od r. 1996 v Maďarsku a od r. 2000 také v Rusku.

Jako konzultant a trenér je Bernhard Schmitt specializovaný na školení, výcvik pro koučink, obchodní koučování, osobní koučování, životní koučování, mentoring, a na oblasti motivace zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, budování týmu, krizového řízení, řízení změn, struktura společnosti a projektový management.

Doposud se staral asi o 600 podniků a top manažerů ze všech odvětví (především v Německu a Česku) a vyškolil více než 40 koučů.

Co mě motivuje?

„Už zamlada jsem viděl ve společnosti mnoho věcí, s nimiž jsem nesouhlasil a které mi nedávaly žádný smysl. často jsem si kladl otázku: ‚Kam to povede?‘

Připadalo mi, že sotva někomu v odpovědné pozici skutečně záleželo na tom, aby udělal něco s těmito nešvary. Ještě hůře, byl jsem si vědom, že veškerý trend v naší ‚moderní společnosti‘ směřuje k tomu, mít se pohodlněji, muset méně pracovat, muset řešit méně problémů atd. A to se mi zdálo nanejvýš nelogické, neboť kdo na konci ještě převezme odpovědnost, že věci poběží správně?

Ale já jsem chtěl něco udělat. A jak to tak bývá, když máte skutečný cíl, objevují se cesty a otevírají se možnosti.

Zjistil jsem, že existuje skutečně funkční věda o tom, jak je možné přivést lidi k větší odpovědnosti, k větším schopnostem, k větší iniciativě a aktivitě – neboť to je základní problém:
člověk, který nejenom přihlíží a kritizuje, nestaví se v životě pouze do role efektu, nýbrž jedná, aktivně mění a zlepšuje prostředí.

Pracoval jsem tvrdě na tom, abych si tyto vědomosti osvojil a používal je. A dělám to stále až do dneška - po více než 35 letech práce a poté, co jsem takto pomohl tisícům lidí.

Jeden klient mi nedávno napsal:

"Jsem přesvědčený, že tyto metody koučinku povedou ke zlepšení společnosti jako celku."

To mě motivuje, abych na tom i nadále pracoval. Neumím si představit nic cennějšího než lidi, kteří jsou schopnější, lépe zvládají svůj život a práci a dosahují svých cílů, a když zestárnou, mohou se ohlédnout nazpátek na svůj úspěšný a spokojený život.”Copyright © 2014 Bernhard Schmitt | Právní upozornění